Nordiska räntespecialister

Exklusiv förmögenhetsrådgivning

För dig med ett större kapital att placera erbjuder Vinga Wealth Management exklusiv förmögenhetsrådgivning, med lösningar som passar både för aktiva investerare och för dig som vill utarbeta en individuell förvaltningsplan tillsammans med våra finansiella rådgivare.

Vi är ett ledande räntehus med mångårig erfarenhet från den nordiska räntemarknaden, som skräddarsyr professionellt förvaltade investeringsportföljer utifrån dina unika önskemål, behov och förutsättningar. Tillsammans bygger vi personliga investeringslösningar som utvecklar din förmögenhet och ger dig nya möjligheter.

DISKRETIONÄR FÖRVALTNING

Skräddarsydd portfölj av noterade obligationer

Risknivå och förväntad avkastning
Låg             6-8% per år
Medel         8-12% per år
Hög            >12% per år

Minsta investering
10 MSEK

rådgivande förvaltning

RÅDGIVANDE FÖRVALTNING

Enskilda noterade obligationer

Risknivå och förväntad avkastning
Låg             6-8% per år
Medel         8-12% per år
Hög            >12% per år

Minsta investering
Handelsposter om 1,25- 2 MSEK

NORDIC TOP PICKS

Ta del av vår Nordic Top Picks-lista som innehåller de obligationer vi bedömer ger bäst avkastning de närmaste kvartalen.

 • Unikt utvalda Nordiska obligationer
 • Sammanfattade argument kring varje bolag
 • Diversifiering över flertalet sektorer
 • Det är inte alltid högsta yielden som ger bästa avkastning

 

På dina villkor

Bland våra kunder finns såväl förmögna individer och familjer som stiftelser och institutionella investerare. Av erfarenhet vet vi att en personlig och långsiktig relation på varje kunds villkor är avgörande för att hitta de bästa lösningarna och skapa god avkastning.

Vi träffar dig gärna under personliga möten och ger dig även möjlighet att tala direkt med de som faktiskt förvaltar ditt kapital. Det viktiga är att du som kund känner förtroende och trygghet med oss och med de tjänster vi utför åt dig.

Bästa möjliga pris

Vår erfarenhet och närhet till obligationsmarknaden gör att vi kan skilja bra villkor från dåliga. Våra förvaltare har en befintlig handelsrelation med samtliga marknadsaktörer vilket säkerställer handel till förmånliga priser.

Till skillnad från de flesta andra aktörer på marknaden lägger vi inte på någon så kallad spread vid handel för våra kunders räkning. Det betyder att du drar maximal nytta av vår expertis och erhåller bästa möjliga kurs när placeringar köps och säljs.

En växande marknad

Vår förmögenhetsrådgivning ger dig unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker.

Vårt fokus är marknaden för företagsobligationer. En företagsobligation är en marknadsnoterad skuldförbindelse utgiven av ett företag för att låna kapital från investerare i utbyte mot ränta.

Genom en bred portfölj av företagsobligationer ges möjlighet att uppnå god avkastning med större förutsägbarhet och mindre prissvängningar än på aktiemarknaden. I vår mening har tillgångsslaget en naturlig plats i en väldiversifierad investeringsportfölj.

Vad passar dig?

Vi skräddarsyr och förvaltar portföljer av nordiska företagsobligationer utifrån dina mål och riskprofil. Vårt erfarna förvaltarteam analyserar dagligen ett stort antal placeringar för att kontinuerligt erbjuda bästa möjliga kapitalförvaltning.

Oavsett om du föredrar att vara delaktig i investeringsbesluten eller luta dig tillbaka och låta oss förvalta din förmögenhet har vårt mål varit att skapa ett heltäckande erbjudande som passar dig, där avkastningen är högre än på bankkontot – och mer förutsägbar än på börsen.

DISKRETIONÄR FÖRVALTNING

En exklusiv helhetslösning

 • Vår diskretionära förvaltning omfattar en portfölj av noterade nordiska företagsobligationer som skräddarsys till dina önskemål rörande depåstruktur, risk och förväntad avkastning.
 • Tjänsten passar både för dig som vill ha tid till annat och för dig som söker en personlig kontakt där din finansiella rådgivare löpande ger dig en överblick av hur dina tillgångar utvecklas.
 • Transparent & enkel prismodell. Vi tar betalt i form av ett fast årligt arvode oberoende på vilka obligationer som ingår i förvaltningen.
stefan vinga presentation

NORDIC STARS

Bredda portföljen

 • Nordic Stars ger dig direktexponering mot aktivt förvaltade obligationsportföljer, där din förmögenhet förvaltas genom en skatteeffektiv och flexibel försäkringslösning.
 • Medan enskilda obligationer vanligen handlas i poster om 1-2 miljoner kronor ger vi dig möjlighet att placera lägre belopp i varje obligation genom att samordna våra kunders investeringar. För dig möjliggör lösningen en mer väldiversifierad portfölj med fler innehav och lägre risk.
 • Möjlighet att få kuponger löpande utbetalda.
man på kontor

RÅDGIVANDE FÖRVALTNING

Maximal valfrihet

 • Vårt rådgivande förvaltningsmandat passar dig som vill nyttja fördelarna med en professionell förmögenhetsrådgivning, men som även vill delta mer aktivt i förvaltningen av ditt kapital.
 • Ger dig möjlighet att bygga din egen portfölj av individuella obligationer och andra tillgångsslag – du ges möjlighet att själv välja och utvärdera varje innehav innan investeringsbeslut.
 • Transparent och enkel prismodell. Vi tar betalt i form av ett fast årligt arvode oberoende på vilka värdepapper som ingår i förvaltningen. Så kallade kickbacks betalas tillbaka till dig som kund.

Vill du veta mer?

Vi är ett erfaret team av specialister inom den nordiska räntemarknaden. Tillsammans har vi över 60 års erfarenhet från finanssektorn och obligationsmarknaden i synnerhet, i roller inom rådgivning, mäkleri samt förvaltning på företag som Riksbanken, Storebrand, Riksgälden och Volvo Treasury.

Fredrik Löfnertz
CEO

Johannes Westin
Senior Wealth Manager

Mikael Henriksson

Mikael Henriksson
Senior Wealth Manager

Stefan Westfeldt, PhD
Principal Portfolio Manager

Kontakta oss så berättar vi mer

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Kryssrutor