Legal information

Vinga Wealth Management AB

Vinga Wealth Management AB är ett anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic).

Kort om SIP Nordic:

 • SIP Nordic Fondkommission är ett svenskt tillståndspliktigt värdepappersbolag.
 • Medverkat till över 14 miljarder kronor i placerat kapital sedan 2006.
 • Samarbetar med fristående rådgivare och distributörer från Ystad till Haparanda.
 • SwedSec-anslutna och medlemmar i SPIS (Strukturerade Placeringar i Sverige). SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic) grundades 2006 och är privatägt. SIP Nordic är en ledande distributör av kapitalskyddade och ej kapitalskyddade placeringsprodukter för privatpersoner, företag och institutioner.

Vid klagomål:
Ifall du har ett klagomål avseende de tjänster som vi erbjuder ska du i första hand vända dig till din Swedseclicensierade rådgivare. Om situationen inte har hanterats efter ett sådant samtal eller möte kan du skicka in ett officiellt klagomål till SIP Nordic Fondkommission ABs klagomålsansvarige. Du når SIP Nordic Fondkommission AB på nedan kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter:
SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic)

Besöksadress:
Strandvägen 1, 6tr, 114 51 Stockholm

Postadress:
Strandvägen 1, 6tr, 114 51 Stockholm
Tel: 08-566 126 00
E-post: office@sipnordic.se

www.sipnordic.se

Tillstånd:
För att distribuera värdepapper och erbjuda investeringstjänster behövs tillstånd från tillsynsmyndigheten Finansinspektionen. Värdepappersmarknaden är en genomreglerad marknad. De viktigaste regelverken är det så kallade MiFID-direktivet från EU och den svenska lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, utifrån vilken SIP Nordic Fondkommission har följande tillstånd:

 • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller era finansiella instrument. 
 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag. 
 • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.
 • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande. 
 • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

Dessutom har SIP Nordic Fondkommission sidotillstånd att:

 • Ta emot medel med redovisningsskyldighet och förvaring av finansiella instrument.
 • Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp.