En aktiv högränteförvaltare

Fokus på innovativa sektorledare

Den nordiska högräntemarknaden lämpar sig väl för aktiv förvaltning. Marknaden är bara delvis genomlyst och stora möjligheter uppstår från tid till annan. Att identifiera innovativa sektorledare, varvat med en strikt riskhanteringsmetod, är vår strategi för att leverera starka och stabila resultat över tid. Vi är övertygade om att ledande avkastning bygger på en gedigen hållbarhetsanalys.

Stefan Westfeldt är chefsförvaltare på Vinga Asset Management och har varit i finansbranschen sedan 1997. Stefan har förvaltat företagsobligationer i över 20 år. Han var bland annat kreditförvaltare och räntechef på Storebrand Kapitalförvaltning i Oslo. Stefan är doktor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och föreläser i kreditanalys vid Norges Handelshögskola.

stefan vinga

Diskretionär förvaltning

SKRÄDDARSYDDA PORTFÖLJER

Vi erbjuder förvaltning av skräddarsydda obligationsportföljer. I vårt tjänsteutbud ingår förvaltning av lågriskportföljer för företag som önskar optimera sin kontanthantering och även sektorspecifika högränteportföljer för kunder med högre risktolerans.

AKTIV TREND

Vinga Aktiv Trend investerar på globala obligations-, aktie- och råvarumarknader med hjälp av fonder och börshandlade fonder. Investeringsstrategin är att investera i megatrender och att dra nytta av goda marknadsmöjligheter.

NORDIC STARS

Nordic Stars ger dig direktexponering mot aktivt förvaltade obligationsportföljer, där ditt kapital förvaltas genom en skatteeffektiv och flexibel försäkringslösning.

Fondförvaltning

VINGA CORPORATE BOND

Vår vision är att vara den ledande nordiska högräntefonden, med strategin att främja hållbarhet och välja innovativa branschledare. Fonden handlar huvudsakligen obligationer utgivna av nordiska företag och vänder sig till investerare som har en placeringshorisont om 2-3 år.

  • Identifierar innovativa sektorledare med positiv kreditvärdighetstrend
  • Erfaret förvaltningsteam med bra historiskt resultat
  • En aktivt förvaltad fond
  • Riskmedvetna med integrerad ESG riskprocess (Artikel 8)
morningstar rating
topp 3 morningstar
topp 3 avanca nordnet

Portföljstrategi

Vår portföljstrategi bygger på högränteförvaltarens och makroanalytikerns syn på de globala marknaderna. Vi sätter samman vår investeringsportfölj utifrån var vi befinner oss i kredit-aktiecykeln, konjunktur- och inflationscykeln samt vilka megasektorer som kommer dominera marknaderna under kommande perioder. Fundamental analys blandas med teknisk analys för att hitta ingångs- och utgångsnivåer i marknaden.

podcast

Högräntepodden

Fokus för podcasten är den nordiska högräntemarknaden men vi spinner gärna ut i diskussioner om ekonomiska trender, makroekonomi och mycket mer. Du hittar den där poddar finns.

podcast

Hållbarhet

Vi är övertygade om att ledande avkastning går hand i hand med starkt fokus på miljörelaterade och sociala faktorer. Ett ansvarsfullt ESG-arbete bidrar till stärkt riskhantering, hållbart värdeskapande och förbättrad tillgång till kapital. Detta är också ett arbete som också skapar ett bättre samhälle för oss alla.

Som del av vårt hållbarhetsarbete samarbetar Vinga Asset Management med SustainAX, som tillhandahåller ledande ESG-analyser av cirka 200 små och medelstora nordiska bolag. Bolaget är oberoende och samtliga analytiker är certifierade. Analyserna går på djupet av miljörelaterade och sociala hållbarhetsfaktorer där också negativa konsekvenser beaktas.

forest lake
Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Checkboxes
Har du några frågor?

Kontakta oss

Vinga Asset Management
T: +46 (0)707-361253
E: info@vingaam.se